ReBuS Redogör Röriga Regler

"Vad mer än myggor definierar du som skaldjur" - Rallykå 23

“någonting”

Söker ord som relaterar till någonting, kanske en synonym, fortsättning på fras eller svar på ett påstående.

‘någonting’

Söker faktiskt bara ordet någonting, rakt av rätt in!

+

Addera ord/bokstäver sammanhängande

-

Subtrahera ord/bokstäver sammanhängande, finns bara ett sätt att göra detta på!

()

Parenteser löses förslagsvis först

{a|b}

Byt ut a mot b

‘hej’{j|g} = heg
‘rallykå’{“kall vitvara”{rev}|p} = ‘rallykå’{lyk|p} = ralpå

{a<->b}

a och b byter plats

‘lösa’{l <-> s} = söla 

{“någonting” & “någonting annat”}

Söker ord som relaterar till/betyder både någonting och någonting annat

{“grundämne” & “tejp”} = silver 
{‘rhenium’{kort} + “UL-fordon” - ‘s’ & “innan rallyt”} = rebus

ord[i]

Bokstavsindexering, självklart i enlighet med python 

‘rebusrally’[2] = b
‘rebusrally’[2:4] = bu

!ord

Söker motsatsen till ordet

!’upp’ = ner

ord{rev}

Söker ordet baklänges

‘rebus’{rev} = suber

ord{kort}

Söker förkortning till ordet/frasen

‘före detta’{kort} = fd

ord{varannan}

Söker varannan bokstav av ordet, vilken varannan är upp till er

'rebus’{varannan} = rbs eller eu

siffra{rom}

Söker siffrans motsvarande romerska taltecken

500{rom} = D

Det kan även förefalla sig så att det står något okänt inom måsvingarna, ni har mitt fulla förtroende i att lösa detta!