ReBuS rediga regler

En Rebus, i sin grundform, är en gåta som använder sig av liknelser och andra ledtrådar för att bygga upp ett eller flera ord. Hur ni ska lösa rebusar förklaras nedan.

Hur ReBuS vill att ni löser hennes rebusar

  • En rebus löses på så sätt att sammanslagna ord räknas som ett ord, medan adderade ord kommer bilda ord som sedan slås ihop. Versal innebär nytt ord i samma uttryck.

Exempel:

LokalFörSport = Idrottshall
Gympa + (S) + Sal = Idrottshall

  • En rebus löses alltid på det språk som den skrivits på om inget annat anges.

Exempel:

WalkingStick = Cane, men Stav = Käpp.

  • Vid negativa ord kommer ordet tas bort från tidigare uttryck. Bokstäverna behöver inte tas bort i ordning och behöver ej sitta ihop, men alla måste tas bort.

Exempel:

(R) + Bussföretag - (MiljöOchVatten + Syd) =
R + Swebus - (WS) =
Rswebus - Ws =
Rebus

  • Uttryck som skall översättas betecknas Uttryck{språk}. motsatsord betecknas Ord^(-1), matematik eller logik med Uttryck{Mat}. Detta kan även vara ett längre uttryck än endast ett ord, då förekommer det i parentes.

Exempel:

(Onykterhet + (T)){sve} =
Rust{sve} =
rost

  • Fonetiska ord innebär att man skall stava ut hur ordet i fråga låter, och betecknas [ ] 

Exempel:

[PolitisktKorrekt] =
[PK] =
Pekå

  • Ett ord eller uttryck som avslutas med punkt . ska förkortas till den vanliga förkortningen för ordet

Exempel:

cirka. = ca

Hjälprebusar

En hjälprebus är en rebus som leder till samma ställe som den första rebusen, men är lite lättare att lösa. Det finns totalt 3 hjälprebusar och en lösning, som hittas som ledtråd 4. Allting går att finna via boten på facebook. Varje öppnad hjälprebus ger 10 minuters tidspålägg och lösningen ger 30 minuter extra. Vid varje station behöver lagen checka in via boten, för att få poängen och för att kunna få ut hjälprebusar till nästa station.

Hur ni hittar rätt på kartan

Efter att rebusen har blivit löst måste laget plocka fram linjal och karta. Ni ska nu hitta platsen, som ni fått fram  från rebusen, på kartan och från den orten mäta, med hjälp av koordinaterna på sista sidan, för att komma fram till nästa station. Mätningen sker från första bokstaven i ortsnamnet. Om namnet har ett hörn längst ner till vänster (exempelvis D) ska mätningen ske från detta hörn, annars kommer mätningen ske längst ner i mitten av bokstaven (ex U).

Fotocred: Hanna Marklund

Uppdaterad: 21 september, 2019