ReBuS rediga regler

En Rebus, i sin grundform, är en gåta som använder sig av liknelser och andra ledtrådar för att bygga upp ett eller flera ord. I mina Rebusar kommer det finnas en del formuleringar som ni kanske är ovana med, och dessa kommer förklaras nedan.

Först är det viktigt att förstå de små delgåtor som bygger upp en Rebus, de som hittas mellan alla plus- och minustecken. Exempel på dessa kan vara:

LjusHus = Fyr

I en mening så markeras nytt ord med stor bokstav.

H2O(s) = Is

One+ = Mobil

MC-klubb = HAMC

Tecken som bindesstreck och parenteser räknas ej

som ”operationer” om de ej är skilda från ord med

mellanrum.

Vattendrag = Å

Vanliga enordsliknelser kan också förekomma.

(N) = N

Omgivet av vanliga parenteser på detta sätt så

innebär en bokstav bara sig själv.

MycketEsp = Muy

Nedsänkt i ett språk innebär att svaret skall vara på det språk som står i nedsänkningen.

Till-1 = Från

Upphöjt i -1 innebär motsatsen till det upphöjda.

[ PolitisktKorrekt ] = [ PK ] = Pekå

Omslutande hakparenteser innebär att ordet, oftast

en förkortning, skall stavas som det låter.

] ( Indikera + Vattendrag ) [
= ] Pekå [ = PK

Inversen av detta innebär att ordet skall skrivas som

den förkortning det låter som.

|-| = - (bindessträck)

| | =   (mellanrum)

Ett tecken omgivet av raka vertikala sträck löses som sig själv, detta gäller även mellanrum.

EkvivalensMat = Omm

Är gåtan nedsänkt i Mat innebär detta att det handlar om något matematiskt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parenteser, plus och minus:

Addition av ord är den enklaste operationen mellan lösta delgåtor, och innebär bara att lösningen för den ena läggs till på den andras lösning, i den ordning de står i.

Ex: Ner-1 + Hall + (A) = Upp + Sal + A = Uppsala

Subtraktion av ord kan vara lite krångligare att förstå, då de enda reglerna som finns är att den “negativa” lösningen kan tas bort från ALLA ord till VÄNSTER om den, och att INGA “negativa” bokstäver får finnas kvar. Detta kan leda till många krångliga situationer. Tänk er t.ex att ni kommit fram till lösningarna nedan:

Reta + Bur + S + Arn + Sally - Trasan = Rebusrally

För att få Rebusrally ser vi att vi måste ta bort bokstäverna i trasan från resten av lösningarna till vänster helt i oordning. De enda reglerna som gäller är alltså ta bort från vänster och ta bort lika många bokstäver som finns i den “negativa” lösningen, “Trasan” i det här exemplet.

För att underlätta Rebusarna används ibland parenteser. Dessa skall lösas först, innan deras innehåll får börja påverka det som är utanför.

Ex: Mjölk + (TaMark - LosAngeles) = Arla + (Landa - LA) = Arla + Nda = Arlanda

Vid frågor under Rallyt, ring ReBuS jourtelefon: 072-5126617

Foto: Erik Dahlman
Uppdaterad: 16 augusti, 2018