Anmälan

Anmälan till Rebusrallyt 2018 öppnar den 1:a September och stänger 10:e september. Här kommer allt du behöver veta om hur anmälan till årets mest spektakliga event går till.

För att få möjlighet att delta i Rebusrallyt så krävs det att man får en startplats, dessa lottas ut i två omgångar. Först kommer anmälan ske i den digitala världen på anmalan.rally.utn.se. De platser som inte blir tagna där kommer att lottas ut på den fenomenala Rallypuben! 

Först kommer du få anmäla ditt intresse, lägga ditt namn i hatten så att säga. Vi kommer därefter med ögonbindel dra namnet på lyckliga lagledare ur hatten. Dessa lagledare kommer sedan få tacka ja till detta eminenta erbjudande för att därefter fylla i sitt lags uppgifter. De lagledare som tackar nej kommer förlora sin plats till fördel för andra lagledare på puben. 

De lagledare som får en plats kommer att få fylla i lagets namn tillsammans med en spexig beskrivning och lagmedlemmarnas uppgifter. De uppgifter som krävs för varje lagmedlem är bland annat namn, epostadress, allergier och antal lunchbiljetter samt om personen önskar gå på gasquen eller ej. 

Observera att informationen skall senast vara ifylld 16:e September kl 23.59.

När även detta är uträttat kommer vi att öppna betalningen. Det kommer då att göras en gemensam betalning av lagledaren för hela laget. Denna kommer ske via Uppsala teknolog- och naturvetarkår betalsystem Pay där det går bra att betala med kort. Om man ej har möjlighet att betala med kort går det även att betala via PostGiro, detta tar dock längre tid att processera. 

 


Startplatsen till Rebusrallyt, deltagaravgiten om man så vill, kostar 400 kr per lag som får en plats i året rally om lagledaren är en UTN-medlem. Annars kommer kostnaden vara 600 kr.

Gasquen  kommer att hållas på V-Dala nation. Det kan tyvärr vara så att alla inte får plats på gasquen då det är ett begränsat antal platser. Efter att all laginformation är klar vet vi om det blir så att lottning krävs. Detta kommer då givetvis ske lagvis så ifall ni får en plats så är det tillsammans med ert lag.

Men misströsta inte om fru Fortuna inte är med er, i sådana fall så är ni varmt välkomna till det efterföljande släpp!


 

För information rörande anmälan, kontakta Olle Frisberg på natsakatrally.utn.se. Frågor rörande mat eller gasquen riktas till Mira Eriksson på mumsatrally.utn.se.

Uppdaterad: 16 augusti, 2018