For competitors

Vital information for the participants

"This information saved my life more than once" - previous participant

If you got a spot at the rally we recommend you to read the enlighening informaion below to be able to have a painless and smooth rally. You need to understand how to solve the puzzles to be able to find to the different stations and you need to get familiar with the bot Anna who is going to assist you during the day. And you do NOT want to miss out on all the games and challenges you will be able to do during this faboulous race.

Before the rally...

...print and sign the regulation's paper:

DOKUMENT

...prepare and pack:

 • Nykter förare
 • Nyckel till bil
 • Bil
 • Mobiltelefoner
 • Soppåsar
 • Valfritt vatten
 • Snäx
 • (tom) Matlåda
 • Matskyffel (om egen mat)
 • aux-sladd
 • Powerbänk
 • Varningstriangel
 • Varma kläder
 • Reflexväst
 • Visselpipa
 • Handduk
 • Snorkel
 • Armpuffar
 • Fallskärm
 • Pengar för att vinna

During the rally

ReBuS fair rules

 • Varje term/bild, längre än en bokstav, är en ledtråd till ett ord, en förkortning eller en bokstav som sedan ska läggas ihop med +, −, ( ), { } eller [ ]. Bokstäver från ord som ska subtraheras behöver inte tas bort i ordning.

Exempel: ilsken + jul och påsk dryck − omger tavla + A + volt

Lösning: arg + must − ram + a + v = Gustav

 • ( ) Parenteser löses först.
 • { } Måsvingar föregås alltid av parenteser och innebär en operation som ska göras på resultatet av parentesen. Kanske en översättning till ett annat språk eller att vända på resultatet baklänges.

Exempel: ( (tak){eng} − r ){baklänges} + hundratusen pascal

Lösning: (roof − r){baklänges} + bar = foobar

 • [ ] Hakklammerar innebär att man ska stava ut hur ordet i fråga låter. Viktigt att skilja på små och STORA bokstäver. Stora K blir “kå”, medan lilla k bara blir “k”.

Exempel: [ 10{ROM} + MEGA + piko + 50{ROM} ]

Lösning: [X + M + p + L] = [XMpL] = exempel

 • Bilder innebär att man ska tolka vad som syns på bilden.

rebusbild11.jpg

rebusbild21.jpg

rebusbild22.jpg


 • Oväntade klurigheter kan förstås förekomma i rebusarna. Då gäller det att tänka utanför boxen och ha huvudet på skaft!

The bot Anna

Anna is a bot that you will be able to communicate with during the race at Rebusrally facebook page.

HÄFTig's missions

STåL's Spotify missions

Proud sponsors